FX Airguns AB har en >visselblåsartjänst i Trust & Heart<. Denna är ett komplement till befintliga kanaler att meddela missförhållanden och oegentligheter.
Läs mer om vår Visselblåsartjänsten här >>.